.

.



Error: Your browser haven't got instaled Flash Player !
Kamerové systémy

Kamerové systémy realizujeme na báze IP riešenia – IP kamerový systém

Pre niekoho luxus – u náš štandard   a za porovnateľnú cenu ako analógové kamerové systémy.
Kamerový systém možno využiť nie len na ochranu objektov, ale aj na sledovanie výroby  vo výrobných závodoch, čím sa zvyšuje produktivita zamestnancov. 

 

Výhody :

  • Využíva sa eternetová sieť -  ktorá je zväčša už zavedená  v podnikoch  / šetria sa náklady na kabeláž.  V dnešnej dobe je vytvorenie novej  LAN siete je lacnejšie ako vedenie koaxiálnych káblov. - Vysoké rozlíšenie – umožňuje  ponúkaným IP kamerám zachytiť viac detailov  oproti analógovým kamerám. - Sledovanie online, alebo digitálneho záznamu je možné buď cez internetový prehliadač, alebo špecializovaný software z ktorého koľ vek miesta na zemi, podľa vopred určených prístupových oprávnení. 
  • Digitálna kvalita – kamera vysiela už digitálny signál bez zapojenia zbytočných prevodníkov ktoré obvykle predražujú celý projekt.  Záznam je možné jednoducho editovať či komprimovať.  
  • Dĺžka záznamu – je prakticky neobmedzená, jediné obmedzenie plynie z kapacity pevných diskov na servery, čo pri dnešných cenách HDD je zanedbateľnou čiastkou. 
  • Obojstranná komunikácia – IP kamery ACTI majú vstavaný vstup na mikrofón a vstavaný výstup na reproduktor, čo značí,  že k obrazovému záznamu je možné zaznamenávať do súboru i zvuk.  Po nainštalovaní mikrofónu a reproduktora je možná obojstranná komunikácia napr. medzi nadriadeným a zamestnancami.

 

k

Náhľad na spustený software NVR – súčasťou dodávky  pre kamery ACTI

Možnosť spúšťať  cez internetový prehliadač alebo ako aplikáciu

 

 

Copyright © Luspos.sk, 2011

Powered by Webové stránky od FlexiSupport